Arrangementer

 
 Søndag d. 4. december
Kl. 19:00
Lucia,
"De 9 læsninger" med konfirmander,
Svenstrup Kor og Nordborg Kor synger sammen med os.
Efterfølgende gløgg og småkager i våbenhuset
   
 
 
Afsked:


Vores præst Mai-Britt Josefsen Knudsen har valgt at søge nye udfordringer ved Varnæs kirke. Det er vi selvfølgelig meget kede af. Menighedsrådet vil gerne sige tak for et godt samarbejde  og ønsker Mai-Britt held og lykke fremover.

   

TAK FOR NU...

Afskedshilsen fra sognepræst
 Mai-Britt J. Knudsen

  
 
 

 

Se en lille film om 

Svenstrup Kirke

   
Velkommen til Svenstrup Kirke   

 

Vi søger ny præst

Stillingsopslag: Klik her
Embedsbeskrivelse: Klik her

  

Se resultatet af Menighedrådsvalget 2016
under punktet MEDDELELSER


   

 
 

Kirkebil

 
Bestilles hos GF-Taxi på telefon 74 45 95 45 senest dagen før gudstjenesten        eller arrangementet