Velkommen til Svenstrup Kirke   


Konfirmandopskrivning:

Søndag d. 3/9 - Inviteres forældre og konfirmander til gudstjeneste, hvor der efterfølgende er information og konfirmand opskrivning i konfirmandladen. Dåbsattest i kopi og et billede bedes medbragt på dagen. 

Undervisningen starter den efterfølgende torsdag. Undervisningen vil ligge torsdag, kl. 15:30-17:00.

SE MERE HER

     

NB  -  NB  -  NB

 

Meddelelse fra præsten:
Læs her

 

  *******************

Vi mangler kirkeværter

Er der nogen der kunne tænke sig at være med til at tænde lys i kirken, dele salmebøger ud, læse indgangsbøn, udgangsbøn og kirkebøn.

Kunne det ha din interesse så kontakt
Martha Thomsen

tlf. 21 91 76 75
 
 
*******************

ALTERGANG

Det vil fremover være mulig at vælge saft frem for vin under nadveren.

*******************
 
 
 

Kirkeværts-ordningen

   

Kirkebil

 
Bestilles hos GF-Taxi på telefon 74 45 95 45 senest dagen før gudstjenesten        eller arrangementet