Velkommen til Svenstrup Kirke   

Organist søges

Stillingen som organist ved Svenstrup kirke er ledig. Det lykkedes ikke at få stillingen besat via stillingsopslag på Jobnet og i Sønderborg lokalavis.

Stillingen er deltidsstilling på 16 timer pr. uge, men menighedsrådet er åben for at diskutere et mindre timetal.

I perioden indtil det lykkes at få fastansat en organist, søger vi derfor en som primær skal spille ifm søndagsgudstjenesten.

Du behøver ikke at have en organist uddannelse. Dog skal du kunne spille på et orgel eller klaver. Gerne begge dele. Kan du kun spille klaver må du også gerne henvende dig.

Yderligere opgaver kan aftales med menighedsrådet

Yderligere info kan fås ved henvendelse til kontaktperson Maja Jørgensen. e-mail adresse:

Majamajavestermarken25@gmail.com Telefon: 74459116 / 25470050

Henvendelse kan også ske til Menighedsrådsformand Leo Vindahl Nørreskovvej 37 Torup 6430 Nordborg

e-mail: leovindahl@gmail.com

Oplysninger om kirken og sognet kan findes på kirkens hjemmeside: www.svenstrupkirke.dk
     

NB  -  NB  -  NB

 

Meddelelse fra præsten:
Læs her

 

  *******************

Vi mangler kirkeværter

Er der nogen der kunne tænke sig at være med til at tænde lys i kirken, dele salmebøger ud, læse indgangsbøn, udgangsbøn og kirkebøn.

Kunne det ha din interesse så kontakt
Martha Thomsen

tlf. 21 91 76 75
 
 
*******************

ALTERGANG

Det vil fremover være mulig at vælge saft frem for vin under nadveren.

*******************
 
 
 

Kirkeværts-ordningen

   

Kirkebil

 
Bestilles hos GF-Taxi på telefon 74 45 95 45 senest dagen før gudstjenesten        eller arrangementet