Beskrivelser af Svenstrup Kirke


I Nationalmuseets beskrivelser af Danmarks Kirker fra 1961
finder vi Svenstrup Kirke i bind 4, side 2543 - 2563.
   
Se beskrivelsen her.

   Se Nationalmuseets gamle billeder af  kirken her.

   

Jens Raben 1880 - 1960, der tidligere var museumsinspektør på Sønderborg Slot, har i hæfte 5 "Fra Als og Sundeved" under titlen "Gamle Minder fra Svenstrup Sogn" fra 1932 også beskrevet kirken.

Se hæftet her.