Menighedsrådet 2020 til 2024Formand:
 
Leo Vindahl Olsen
Nørreskovvej 37, Svenstrup
6430 Nordborg
Tlf: 7445 8211 / 2674 6211              
leovindahl@gmail.com
 
Næstformand
:
Klaus Have Hansen
Egebjergvej 15,
6430 Nordborg
Tlf: 7441 5783 /  4016 6133
khavehansen@gmail.com


Kirkeværge:
Karin Stavski
Sandvigvej 7, Stevning
6430 Nordborg
Tlf: 7445 9213 / 6128 9213                        
kbstavski@gmail.com

Medlem:
Agnes Rigmor Nielsen
Mølletoften 22, Svenstrup
6430 Nordborg
Tlf:  4098 9289
nielsen@moisen.net


Kasserer og kontaktperson:
John Svane Christensen
Østermarken 29. Stevning
6430 Nordborg
Tlf:  2016 4711
john@svanechristensen.dkMedlem:

Leif Melchior
Vestertoften 8, Svenstrup
6430 Nordborg
Tlf: 7445 6475 / 2030 0890
melchiorleif@gmail.com


Sognepræst
Casper M. Rojahn
Kalvehavevej 3, Svenstrup

6430 Nordborg

Mail: casro@km.dk

Tlf.:  2167 7205
 


Kirkebogsførende præst
Kitty Hovgaard
Gammel Guderup 24

6430 Nordborg
Mail: khj@km.dk

Tlf.:  7445 8490 / 2963 5924

 
Suppleant:
Pt. ingen suppleanter
 
 
 


Graver:
Kurt Christensen
Kalvehavevej 1,
6430 Nordborg

Tlf. 7445 6302 / 6163 0990
Mail: graver@svenstrupkirke.dk
 


Organist:

Peter W. Ross
Brogade 7
6400 Sønderborg
Tlf: 7442 0404
peter.ross@email.dk
Regnskabsfører:
Det Fælles Regnskabskontor
Ringgade 98A
6400 Sønderborg
Bygningskyndig:
Leif Melchior
Vestertoften 8, Svenstrup
6430 Nordborg
Tlf: 7445 6475 / 2030 0890
melchiorleif@gmail.com

  

 

   

Menighedsråds møder:

   
2022
Torsdag d. 09. juni
Torsdag d. 18. august
Torsdag d. 15. september
Tirsdag d. 11. Oktober
Onsdag d. 09. november

Møderne afholdes i Konfirmandladen  kl. 18.30